Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2014

04:01
Arugula-Stuffed Leg of Lamb with Roasted Spring Vegetables

April 17 2014

04:01
Pea, Asparagus, and Fava Bean Salad

April 16 2014

04:01
Thyme Honey Glazed Ham

April 15 2014

04:58
Deviled Eggs

April 14 2014

04:01
Spring Minestrone with Chicken Meatballs

April 11 2014

04:01
Crispy Salt and Pepper Chicken with Caramelized Fennel and Shallots

April 10 2014

04:01
Red Hasselback Potatoes

April 09 2014

04:01
Candied-Fennel-Topped Lemon Cake

April 08 2014

05:41
Olive Oil Braised Spring Vegetables
04:01
Twice-Baked Sweet Potatoes with Bacon-Sesame Brittle

April 07 2014

04:01
Spinach and Matzoh Pie

April 04 2014

04:01
Chicken Breast with Orange and Gaeta

April 03 2014

04:01
Rhubarb Tart with Orange Glaze

April 02 2014

04:01
Roasted Spring Vegetables
img: embedded image

April 01 2014

04:01
Roasted Shrimp with Chile Gremolata
img: embedded image
00:51
Mung Yoga Bowl
img: embedded image

March 28 2014

04:01
Rhubarb Frangipane Pie
img: embedded image

March 27 2014

14:56
Ode to L.B.
img: embedded image
13:00
What Is the Best Storebought Brand of Eggs? — Good Questions
img: embedded image
12:39

Julstämning och vårkänslor

I år har julen verkligen varat till påska hemma hos mig. Arbetet med den nya boken - Julens söta saker - har inneburit pepparkaksbak, glöggkok och julgranspyssel ända in på vårkanten och ännu är det mycket kvar att göra. Josefin och jag väljer bilder för fullt och jag redigerar recept och texter för glatta livet. Det är ganska mysigt faktiskt, med jul och vår på samma gång. Och fint blir det! Snart är hela köksväggen full av bildutskrifter (Joss kallar den ”seriemördarväggen”) och man kan på allvar börja ana att de ska bli en bok.

bildvägg1 600x862 Julstämning och vårkänslor

Julstämning och vårkänslor

Liknande bloggposter:

  1. Vårkänslor och småkakor
  2. Vårkänslor
  3. Fotosöndag
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.